Czym jest uwaga słuchowa? - TRENING SŁUCHOWY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Metoda

Uwaga słuchowa to przetwarzanie słuchowe, umożliwiające świadomy odbiór informacji dźwiękowych, a zatem skuteczną komunikację ze światem.
Jest to taki "filtr", który filtruje informacje docierające do nas ze świata z tego co potrzebne od tego co mniej istotne. W dodatku jest ona „elastyczna” co znaczy, dostosowująca się do okoliczności.

Przykładowo:
W hałaśliwym pomieszczeniu pozwala nam się skupić na słowach rozmówcy- nasza uwaga zawęża się. Gdy zgubimy się w lesie, nasłuchujemy każdy ruch- nasza uwaga otwiera się szeroko.

Wytężanie i odchylanie się błony bębenkowej jest tzw. MIKROGIMNASTYKĄ UCHA
Funkcja ta może być niestety zaburzona (nawet u osób, u których słuch fizjologiczny jest całkowicie prawidłowy).

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
(CAPD - Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie 
i pracy części obwodowej, czyli uszu).

Skąd problem?

  1. Nawracające infekcje uszu, częste zapalenia ucha środkowego lub przewlekłe zapalenie uszu (gdy dziecko przez jakiś czas jest częściowo odcięte od pewnej ilości dźwięków otoczenia).
  2. Zaburzenia słuchu ( odbiorcze, przewodzeniowe oraz centralne).
  3. Powikłania w okresie ciąży, wady powstałe podczas porodu, wcześniactwo, niedotlenienie.
  4. Ważną przyczyną zaburzeń uwagi słuchowej mogą być silne przeżycia emocjonalne, np. śmierć rodzica, adopcja, pobyt w szpitalu, rozwód rodziców itp.
  5. Predyspozycje genetyczne, opóźnienia rozwojowe (np. rozwój mowy).


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego