Dzieci - TRENING SŁUCHOWY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla kogo?

Metoda treningu słuchowego przeznaczona jest dla:
DZIECI

  • Z problemami szkolnymi: zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji, dysleksją, dysortografią, trudnościami w czytaniu, nauce języków obcych.
  • Niedojrzałych emocjonalnie i społecznie do rozpoczęcia nauki szkolnej.
  • Dzieci z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy.
  • Dzieci i młodzieży autystycznej, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wcześniaków.
  • Dzieci i młodzieży z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (zaburzenia integracji sensorycznej).
  • Dzieci z problemami emocjonalnymi.
  • Mających trudności w kontaktach społecznych.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego