Efekty - TRENING SŁUCHOWY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla kogo?

Możliwe do osiągnięcia efekty terapii

Podstawowym celem treningu słuchowego wg. metody Tomatisa jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa w wielu obszarach.

 • Poprawa przetwarzania słuchowego.
 • Poprawa w zakresie sprawności posługiwania się mową.
 • Poprawa koncentracji i uwagi.
 • Poprawa w zakresie umiejętności szkolnych: czytania, pisania, zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych, lepsze zapamiętywanie.
 • Zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki oraz inne bodźce sensoryczne.
 • Polepszenie koordynacji ruchowej i równowagi, co wzmacnia efekty rehabilitacji ruchowej i metody Integracji Sensorycznej.
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała, utrzymanie równowagi, motorykę.
 • Wzbudzenie chęci do komunikowania się.
 • Pobudzenie motywacji i kreatywności.
 • Skuteczniejsze uczenie się, lepsze zapamiętywanie.
 • Lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.
 • Wzrost pewności siebie.
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z emocjami i stresem.
 • "Otwiera uszy" na te zakresy częstotliwości które zawarte są w języku obcym.

Musimy pamiętać, że system nerwowy potrzebuje czasu żeby poukładał i zaczął korzystać 
z tego, czego „nauczył” się podczas treningu słuchowego.

Dlatego też efekty terapii nie muszą pojawić się natychmiast po jej zakończeniu. Niekiedy potrzeba dłuższego czasu, aby zauważalne były wyraźne zmiany w funkcjonowaniu dziecka.

Natomiast raz osiągnięte rezultaty są trwałe.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego