Na czym polega? - TRENING SŁUCHOWY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Metoda

"Trening uwagi słuchowej" prof. Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców.

Jest to program stymulacji słuchowej mający na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Celem tej metody jest wspieranie funkcji ucha, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, zdolności komunikacji- poprawa zachowań społecznych, jakości uczenia się, rozwijanie zdolności nauki języków obcych, zwiększanie kreatywności.

Obejmuje on trening przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczeń audio wokalnych - mających na celu poprawę kontroli nad własnym głosem 
i mową. Można powiedzieć że trening jest mikrogimnastyką mięśnia strzemiączkowego. Ten trening odbywa się dzięki subtelnym zmianom jakości słuchania dźwięku, co naprzemiennie pobudza i relaksuje mięsień strzemiączkowy.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego