Słuchanie, a słyszenie - TRENING SŁUCHOWY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Alfred Tomatis

Słuchanie, a słyszenie.

Tomatis wyraźnie różnicował te dwa zjawiska.
Według niego pierwszą funkcją ucha, nie jest słyszenie, a słuchanie!

SŁYSZENIE jest procesem biernym, zależy wyłącznie od sprawności narządu słuchu.

SŁUCHANIE czyli uwaga słuchowa, jest procesem aktywnym- wymaga pewnego zaangażowania. Polegającym na umiejętności wykorzystania informacji płynących ze świata. Wpływa na poprawę komunikacji i motywacji.

Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji, jak 
i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informacyjnego.
Słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie.
"Słuch absolutny" nie jest gwarantem umiejętności dobrego słuchania!

Możemy dobrze słyszeć, ale źle słuchać... - w takim przypadku mamy do czynienia 
z ZABURZENIEM SŁUCHANIA = ZABURZENIEM UWAGI SŁUCHOWEJ.

W następstwie problemów ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego