Życiory - TRENING SŁUCHOWY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Alfred Tomatis

Alfred Tomatis

Urodził się 24 lub 25 grudnia 1919 roku (zgłoszony 1 stycznia 1920) jako wcześniak, dwa i pół miesiąca przed terminem. Jego szanse na przeżycie były wręcz minimalne, gdyby nie babcia chłopca, matka 16 letniej dziewczyny - chłopiec by zmarł.
W późniejszych latach odbiło się to na jego zdrowiu; był chorowity, zmagał się z astmą oskrzelową. W swojej autobiografii wspominał relacje z matką jako trudne, natomiast ojciec był dla niego ogromnym wsparciem. Ojciec był znanym śpiewakiem operowym, bas Opery Paryskiej, Umberto Dante Tomatis. Dzięki pracy ojca chłopiec często towarzyszył mu w podróżach i przysłuchiwał się występom śpiewaków.
Przez podatność na choroby i astmę oskrzelową- częste kontakty z lekarzami spowodowały, że Tomatis zdecydował się podjąć studia medyczne.

SPECJALIZOWAŁ SIĘ W OTOLARYNGOLOGI I ZABURZENIACH SŁUCHU I MOWY.
Podczas praktyki lekarskiej po II wojnie światowej, gdy badał pracowników fabryki lotniczej narażonych na hałas, zauważył, że RÓWNOCZEŚNIE Z ZABURZENIAMI SŁUCHU WYTĘPUJĄ PROBLEMY GŁOSOWE. Ku swojemu zdziwieniu zauważył, też że wielu kolegów ojca po fachu cierpi na podobne uszkodzenia słuchu do tego, które występowało u pracowników fabryki lotniczej.

Aby uzyskać pewność czy jego założenia są słuszne zaczął studiować zagadnienia ZWIĄZKU POMIĘDZY SŁUCHEM I GŁOSEM. Niestety literatura temu poświęcona była bardzo skąpa- sam przeprowadził wiele eksperymentów.

W efekcie eksperymentów na śpiewakach operowych odkrył, że UNIEMOŻLIWIENIE SŁYSZENIA PEWNYCH PASM CZĘSTOTLIWOŚCI SPRAWIA, ŻE TYCH SAMYCH CZĘSTOTLIWOŚCI ZACZYNA BRAKOWAĆ W SPEKTRUM GŁOSU. CZYLI TEGO, CZEGO CZŁOWIEK NIE SŁYSZY, NIE JEST W STANIE Z SIEBIE WYDOBYĆ.

Badał również związek między lateralizacją słuchową, a jakością głosu. (Lateralizacja jest powszechnie znana w przypadku ręki) Tomatisa interesowało, czy prawe ucho słyszy inaczej niż lewe.

Wiele eksperymentów i inne doświadczenia upewniły profesora, że PRAWE UCHO JEST TYM, KTÓRE POZWALA PRECYZYJNIE KONTROLOWAĆ GŁOS I MOWĘ.
Naukowiec zaczął interesować się rolą ucha środkowego jako filtra decydującego o tym jakie spektrum dźwięku dociera do ucha wewnętrznego. Szczególnie ciekawy był funkcji dwóch małych mięśni znajdujących się w uchu środkowym – mięśnia napinacza błony bębenkowej i mięśnia strzemiączkowego. UWAŻAŁ, ŻE ICH WSPÓLNE DZIAŁANIE BLOKUJE DOPŁYW DO UCHA CZĘSTOTLIWOŚCI NISKICH, KTÓRE UTRUDNIAJĄ ROZUMIENIE MOWY, PODKREŚLA NATOMIAST SPEKTRUM CZĘSTOTLIWOŚCI WYSOKICH, KTÓRE DECYDUJĄ O JEJ ROZUMIENIU.

Wszystkie eksperymenty i dogłębne studiowanie zagadnień doprowadził do sformułowania trzech praw, zwanych od nazwiska profesora.  

Tomatis zmarł 25 grudnia 2001 roku mając 82 lata

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego