Dane kontaktowe

ul. Dworcowa 9, 84-200 Wejherowo +48 797 411 025 groszkowskajustyna@gmail.com
shape

Życiorys

img

Urodził się 24 lub 25 grudnia 1919 roku (zgłoszony 1 stycznia 1920) jako wcześniak, dwa i pół miesiąca przed terminem. Jego szanse na przeżycie były wręcz minimalne, gdyby nie babcia chłopca, matka 16 letniej dziewczyny - chłopiec by zmarł. W późniejszych latach odbiło się to na jego zdrowiu; był chorowity, zmagał się z astmą oskrzelową. W swojej autobiografii wspominał relacje z matką jako trudne, natomiast ojciec był dla niego ogromnym wsparciem. Ojciec był znanym śpiewakiem operowym, bas Opery Paryskiej, Umberto Dante Tomatis. Dzięki pracy ojca chłopiec często towarzyszył mu w podróżach i przysłuchiwał się występom śpiewaków. Przez podatność na choroby i astmę oskrzelową- częste kontakty z lekarzami spowodowały, że Tomatis zdecydował się podjąć studia medyczne.

SPECJALIZOWAŁ SIĘ W OTOLARYNGOLOGI I ZABURZENIACH SŁUCHU I MOWY. Podczas praktyki lekarskiej po II wojnie światowej, gdy badał pracowników fabryki lotniczej narażonych na hałas, zauważył, że RÓWNOCZEŚNIE Z ZABURZENIAMI SŁUCHU WYTĘPUJĄ PROBLEMY GŁOSOWE. Ku swojemu zdziwieniu zauważył, też że wielu kolegów ojca po fachu cierpi na podobne uszkodzenia słuchu do tego, które występowało u pracowników fabryki lotniczej.

Aby uzyskać pewność czy jego założenia są słuszne zaczął studiować zagadnienia ZWIĄZKU POMIĘDZY SŁUCHEM I GŁOSEM. Niestety literatura temu poświęcona była bardzo skąpa - sam przeprowadził wiele eksperymentów.

W efekcie eksperymentów na śpiewakach operowych odkrył, że UNIEMOŻLIWIENIE SŁYSZENIA PEWNYCH PASM CZĘSTOTLIWOŚCI SPRAWIA, ŻE TYCH SAMYCH CZĘSTOTLIWOŚCI ZACZYNA BRAKOWAĆ W SPEKTRUM GŁOSU. CZYLI TEGO, CZEGO CZŁOWIEK NIE SŁYSZY, NIE JEST W STANIE Z SIEBIE WYDOBYĆ.

Badał również związek między lateralizacją słuchową, a jakością głosu. (Lateralizacja jest powszechnie znana w przypadku ręki) Tomatisa interesowało, czy prawe ucho słyszy inaczej niż lewe.

Wiele eksperymentów i inne doświadczenia upewniły profesora, że PRAWE UCHO JEST TYM, KTÓRE POZWALA PRECYZYJNIE KONTROLOWAĆ GŁOS I MOWĘ. Naukowiec zaczął interesować się rolą ucha środkowego jako filtra decydującego o tym jakie spektrum dźwięku dociera do ucha wewnętrznego. Szczególnie ciekawy był funkcji dwóch małych mięśni znajdujących się w uchu środkowym – mięśnia napinacza błony bębenkowej i mięśnia strzemiączkowego. UWAŻAŁ, ŻE ICH WSPÓLNE DZIAŁANIE BLOKUJE DOPŁYW DO UCHA CZĘSTOTLIWOŚCI NISKICH, KTÓRE UTRUDNIAJĄ ROZUMIENIE MOWY, PODKREŚLA NATOMIAST SPEKTRUM CZĘSTOTLIWOŚCI WYSOKICH, KTÓRE DECYDUJĄ O JEJ ROZUMIENIU.

Wszystkie eksperymenty i dogłębne studiowanie zagadnień doprowadził do sformułowania trzech praw, zwanych od nazwiska profesora.  Tomatis zmarł 25 grudnia 2001 roku mając 82 lata.

Słuchanie, a słyszenie

Tomatis wyraźnie różnicował te dwa zjawiska. Według niego pierwszą funkcją ucha, nie jest słyszenie, a słuchanie.

SŁYSZENIE jest procesem biernym, zależy wyłącznie od sprawności narządu słuchu.
SŁUCHANIE czyli uwaga słuchowa, jest procesem aktywnym- wymaga pewnego zaangażowania. Polegającym na umiejętności wykorzystania informacji płynących ze świata. Wpływa na poprawę komunikacji i motywacji.

Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji, jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informacyjnego. Słuchanie jest umiejętnością, która rozwija się przez całe życie. "Słuch absolutny" nie jest gwarantem umiejętności dobrego słuchania!

Możemy dobrze słyszeć, ale źle słuchać... - w takim przypadku mamy do czynienia z ZABURZENIEM SŁUCHANIA = ZABURZENIEM UWAGI SŁUCHOWEJ. W następstwie problemów ze słuchaniem, mogą pojawić się trudności z nauką, komunikatywnością i zaburzenia zachowań społecznych.

Prawa Tomatisa

  • GŁOS ZAWIERA TYLKO TE CZĘSTOTLIWOŚCI, KTÓRE MOŻE USŁYSZEĆ UCHO. (oznacza to, że aby prawidłowo kontrolować głos i mowę, trzeba umieć słuchać samego siebie)
  • MODYFIKACJA SPOSOBU SŁYSZENIA POWODUJE AUTOMATYCZNĄ NIEŚWIADOMĄ ZMIANĘ GŁOSU. (Jeżeli przywrócimy wadliwemu uchu możliwość prawidłowego słyszenia, natychmiast i bez świadomości mówcy, ulega poprawie emisja głosu)
  • TRWAŁA ZMIANA GŁOSU JEST MOŻLIWA PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYMULACJI SŁUCHOWEJ, KONTYNUOWANEJ PRZEZ PEWIEN OKRES CZASU.


Oprócz Prawa Tomatisa wystepuje również efekt Tomatisa:
To wszelkie zmiany sposobu słyszenia uzyskane dzięki metodzie A. A. Tomatisa za pomocą analogowego elektronicznego ucha. Efekt ten został oficjalnie potwierdzony przez francuską Akademię Nauk w 1957 r.

Zadzwoń i sprawdź
jak działa trening słuchowy.