Dane kontaktowe

ul. Dworcowa 9, 84-200 Wejherowo +48 797 411 025 groszkowskajustyna@gmail.com
shape

Na czym polega?

"Trening uwagi słuchowej" prof. Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a zwłaszcza te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców. 

Jest to program stymulacji słuchowej mający na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Celem tej metody jest wspieranie funkcji ucha, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, zdolności komunikacji- poprawa zachowań społecznych, jakości uczenia się, rozwijanie zdolności nauki języków obcych, zwiększanie kreatywności.

Obejmuje on trening przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego oraz ćwiczeń audio wokalnych - mających na celu poprawę kontroli nad własnym głosem i mową. Można powiedzieć że trening jest mikrogimnastyką mięśnia strzemiączkowego. Ten trening odbywa się dzięki subtelnym zmianom jakości słuchania dźwięku, co naprzemiennie pobudza i relaksuje mięsień strzemiączkowy.

Czym jest uwaga słuchowa?

Uwaga słuchowa to przetwarzanie słuchowe, umożliwiające świadomy odbiór informacji dźwiękowych, a zatem skuteczną komunikację ze światem. Jest to taki "filtr", który filtruje informacje docierające do nas ze świata z tego co potrzebne od tego co mniej istotne. W dodatku jest ona „elastyczna” co znaczy, dostosowująca się do okoliczności.

Przykładowo:
W hałaśliwym pomieszczeniu pozwala nam się skupić na słowach rozmówcy- nasza uwaga zawęża się. Gdy zgubimy się w lesie, nasłuchujemy każdy ruch- nasza uwaga otwiera się szeroko.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Centralne Zaburzenie Przetwarzania Słuchowego (CAPD - Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).

Skąd bierze się taki problem?

  • Nawracające infekcje uszu, częste zapalenia ucha środkowego lub przewlekłe zapalenie uszu
  • Zaburzenia słuchu (odbiorcze, przewodzeniowe oraz centralne)
  • Powikłania w okresie ciąży, wady powstałe podczas porodu, wcześniactwo, niedotlenienie
  • Ważną przyczyną zaburzeń uwagi słuchowej mogą być silne przeżycia emocjonalne
  • Predyspozycje genetyczne, opóźnienia rozwojowe (np. rozwój mowy)

Zadzwoń i sprawdź
jak działa trening słuchowy.