Dane kontaktowe

ul. Dworcowa 9, 84-200 Wejherowo +48 797 411 025 groszkowskajustyna@gmail.com
shape

Trening dla dzieci

Trening słuchowy idealnie sprawdzi się dla dzieci, które mają następujące problemu bądź utożsamiają się z:

  • z problemami szkolnymi: zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji, dysleksją, dysortografią, trudnościami w czytaniu, nauce języków obcych
  • niedojrzałych emocjonalnie i społecznie do rozpoczęcia nauki szkolnej
  • dzieci z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy
  • dzieci i młodzieży autystycznej, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wcześniaków
  • dzieci i młodzieży z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (zaburzenia integracji sensorycznej)
  • dzieci z problemami emocjonalnymi
  • mających trudności w kontaktach społecznych

Zadzwoń i sprawdź
jak działa trening słuchowy.