Dane kontaktowe

ul. Dworcowa 9, 84-200 Wejherowo +48 797 411 025 groszkowskajustyna@gmail.com
shape

Ciekawostki

Z racji popularności treningu słuchowego wiąże on ze sobą wiele ciekawostek, a także sławnych i znanych osób, które z niego korzystały. 

Sławne osoby

 • Maria Callas - grecka śpiewaczka operowa (sopran) o międzynarodowej sławie.
 • Luciano Pavarotti - włoski śpiewak operowy (tenor liryczny). Uważany za jeden z najwybitniejszych śpiwaków XX wieku.
 • Plácido Domingo - hiszpański śpiewak (tenor)
 • Sting - Gordon Matthew Sumner, brytyjski muzyk, kompozytor i wokalista. Na przełomie lat 70 i 80 XX wieku lider, główny kompozytor i gitarzysta basowy grupy muzycznej The Police.
 • Gérard Depardieu - francuski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Trafił do prof. Tomatisa jako osoba jąkająca się. Przez blokadę językową (na tle emocjonalnym) nie był w stanie nauczyć się języka angielskiego. Trening pomógł mu nauczyć się języka jak i rozwinął fenomenalną pamięć.
 • Juliette Binoche - francuska aktorka filmowa
 • Joanna Kulig - polska aktorka filmowa, serialowa i teatralna, a także wokalistka. Przygotowując się do francuskiego filmy „Sponsoring” nie mówiła w języku francuskim.

 

Język

Każdy język posiada pewne charakterystyczne dla siebie spektrum częstotliwości. Stąd język angielski w ustach Włocha czy Niemca wcale nie brzmi „angielsko” (w angielskim występuje wiele wysokich dźwięków). Nie słysząc obcych dźwięków, nie możemy ich poprawnie wymawiać. Przez co, nie możemy ich łatwo zapamiętywać.

Ci, którzy mają problemy z opanowaniem języków obcych nie są niezdolni, oni po prostu źle słuchają, (słuchają, ale tak naprawdę nie słyszą). Nasze uszy są najlepiej dostosowane do częstotliwości języka ojczystego, który opanowaliśmy w dzieciństwie i którym posługujemy się na co dzień.

Podczas treningu słuchowego, dzięki "elektronicznemu uchu" ucho zostaje zaprogramowane na melodię języka, którego chcemy się nauczyć, z uwzględnieniem także różnic długości sylab w każdym języku, które trzeba wymawiać w określonych ramach czasowych (uczy aktywnego słuchania, szybszego reagowania). Gdy uszy zostaną wyćwiczone, będziemy mogli słyszeć ten język w sposób poprawny, zatem będziemy w stanie szybko zapamiętywać słowa i dobrze je wymawiać.

Z badań przeprowadzonych w ośrodkach audio- psycho- fonologii na całym świecie wynika, że wszyscy urodziliśmy się poliglotami. Wystarczy jedynie "wsłuchać się" = pobudzić własne ucho do aktywnego słuchania, aby znacznie przyśpieszyć proces przyswajania języków obcych, zdobyć lepszy akcent i poprawić wymowę!

Badania dowiodły, że 25-35% mniej czasu na przyswojenie materiału potrzebowały osoby wspomagające naukę języka obcego Metodą Tomatisa.
źródło: http://www.tomatis.warszawa.pl/

Eksperymenty

 • Eksperyment Alfreda Tomatisa - "Śpiewak operowy"- kontrola głosu prawym uchem|
   

Gdy śpiewacy operowi śpiewając słyszeli swój głos jednocześnie w słuchawkach w obu uszach o takim samym natężeniu, jakość wydobywanego dźwięku była podobna jak przy śpiewaniu bez słuchawek. Gdy zagłuszono lewe ucho i śpiewak słyszał jedynie PRAWYM, zmiana jakości była subtelna (praktycznie niezauważalna dla słuchacza z zewnątrz). Gdy zagłuszono prawe ucho, a śpiewak słyszał jedynie LEWYM, zmiana była dramatyczna! Śpiewacy (profesjonalni) zaczynali śpiewać niepewnie, nie panowali nad głosem, niektórzy wręcz zaczynali fałszować.

Eksperyment ten upewnił Tomatisa, że prawe ucho jest tym, które pozwala precyzyjnie kontrolować GŁOS I MOWĘ.

 • Eksperyment Alfreda Tomatisa - "Francuscy Benedyktyni" - znaczenie dźwięku dla zdrowia
   

"Przypadek mnichów z południa Francji..." Po dekrecie watykańskim z 1965 roku zakonnicy postanowili znacznie ograniczyć praktyk codziennego śpiewania chorałów. Trzy miesiące później zaczęli chorować. Kiedy profesor poprosił by powrócili do wcześniejszych nawyków codziennego śpiewania, stan zdrowia mnichów poprawił się.

Tomatis zdał sobie wtedy sprawę, że dźwięk ludzkiego głosu służy nie tylko do śpiewania i mówienia, ale jest wykorzystywany przez cały organizm jako ŹRÓDŁO POŻYWIENIA.

Badania

 • Zaburzenia w nauce i zachowaniu
   

Badania (po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym) prowadzono w Polsce na grupie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Wśród nich stwierdzono różne zaburzenia rozwojowe, w tym m.in. specyficzne zaburzenia artykulacji, dyspraksję rozwojową, autyzm dziecięcy, ADHD i inne. U wszystkich dzieci z grupy badawczej występowały zaburzenia funkcji mowy, obserwowane przez osoby z otoczenia, terapeutów, i zgłaszane przez rodziców. Po przeprowadzeniu treningu słuchowego metodą Tomatisa opublikowano wyniki badań:

- u osób badanych uczestniczących w treningu metodą Tomatisa uzyskano istotne statystycznie zmiany w funkcjonowaniu w zakresie nadwrażliwości, szybkości reakcji i poprawności lokalizacji,
- zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie stosowania metody zaobserwowano spadek nadwrażliwości, zwiększenie szybkości reakcji oraz poprawności lokalizacji,
- uzyskane wyniki i istotna statystycznie poprawa wybranych funkcji poznawczych po zastosowaniu metody Tomatisa pokazują, że stymulacja z wykorzystaniem dźwięków może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego,
- trening Tomatisa może stanowić przydatną metodę we wspomaganiu rozwoju i leczeniu zaburzeń funkcji mowy u pacjentów z rozwojowymi zaburzeniami procesu komunikatywnego.

źródło: Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 108–112
źródło: http://www.tomatis.warszawa.pl

 • Muzyka, a inteligencja
   

Amerykańscy naukowcy udowiedli, że za sprawą muzyki zwiększa się sprawność intelektualna. 36 studentów poddano doświadczeniu polegającemu na pomiarze ilorazu inteligencji, po wysłuchaniu trzech kaset. Na jednej z nich zarejestrowano absolutną ciszę, na drugiej tekst relaksacyjny, a na trzeciej muzykę Mozarta. Po wysłuchaniu ostatniej, nawet studenci, którzy nie przepadali za tym kompozytorem, osiągali najlepsze wyniki. Na skutek słuchania muzyki folkowej czy rockowej do podobnych wyników nie dochodziło. W ten sposób wysnuto tezę, że jedynie złożone formy muzyczne są wstanie pobudzać szlaki nerwowe odgrywające ważną rolę w myśleniu.

 • Stany lękowe
   

Du Plessis (Uniwersytet w Potchefstroom – Afryka Południowa) przebadał grupę 29 studentów cierpiących na stany lękowe. 10 studentów odbywało seanse słuchowe Tomatisa, 9 klasyczny program psychoterapeutyczny, a 10 wybrano na reprezentację grupy kontrolnej. Grupa Tomatisa wykazała znaczące obniżenie stanu niepokoju. W grupie psychoterapeutycznej rezultaty były raczej umiarkowane, a zupełnie brak ich było w grupie kontrolnej.

Kolejne badanie Du Plessisa wykazało, że po okresie 14,3 miesięcy poziom niepokoju w grupie Tomatisa nieustannie ulegał zmniejszeniu w znaczący sposób, podczas gdy w grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych zmian.
źródło: http://www.tomatis.com

 • Ciąża
   

Badania d'Orthy'ego (Szpital Foch – Francja) i badania Klopfensteina (Szpital w Vesoul - Francja) porównywały stan niepokoju 683 kobiet w ciąży, które otoczone były tradycyjną opieką przedporodową. 53 z nich odbyły ponadto krótkie seanse słuchowe Tomatisa. Rezultaty wskazują na spadek niepokoju u kobiet, które odbyły seanse słuchowe Tomatisa, podczas gdy w grupie kontrolnej stan zaniepokojenia wzrósł. Inne badanie przeprowadzone na oddziale ginekologicznym szpitala w Vesoul na 170 ciężarnych kobietach pozwoliło zaobserwować zmniejszenie długości czasu porodu o godzinę i osiem minut (z 3 godz. 30 min. do 2 godz. 22 min.)
źródło: http://www.tomatis.com

 • Percepcja słuchowa
   

Centrum Ross-Swain w Kaliforni przebadało wpływ seansów słuchowych Tomatisa na grupie 41 osób wybranych z powodu ich problemów z percepcją słuchową. Problemy te dotyczą głównie zdolności słuchania i rozumienia.

Po wydłużonych sesjach słuchowych Tomatisa, rezultaty wykazały znaczącą poprawę zdolności słuchania i komunikowania.
źródło: http://www.tomatis.com

 • Uczenie się i komunikacja
   

Analiza Gilmora opierała się na badaniu 225 dzieci z problemami uczenia się i komunikacji. Analiza ta pokazuje, że seanse słuchowe Tomatisa wpływają znacząco na następujące dziedziny : język, rozwój kognitywny i psychomotoryczny, oraz zachowanie osobnicze i społeczne.
źródło: http://www.tomatis.com

 • Percepcja słuchowa
   

Centrum Ross-Swain w Kaliforni przebadało wpływ seansów słuchowych Tomatisa na grupie 41 osób wybranych z powodu ich problemów z percepcją słuchową. Problemy te dotyczą głównie zdolności słuchania i rozumienia.

Po wydłużonych sesjach słuchowych Tomatisa, rezultaty wykazały znaczącą poprawę zdolności słuchania i komunikowania.
źródło: http://www.tomatis.com

 • Uczenie się i komunikacja
   

Analiza Gilmora opierała się na badaniu 225 dzieci z problemami uczenia się i komunikacji. Analiza ta pokazuje, że seanse słuchowe Tomatisa wpływają znacząco na następujące dziedziny : język, rozwój kognitywny i psychomotoryczny, oraz zachowanie osobnicze i społeczne.
źródło: http://www.tomatis.com

 • Zaburzenia językowe
   

Wilson (Szpital uniwersytecki w North Shore - Uniwersytet w Cornell, Nowy Jork) przebadał 26 dzieci cierpiących na zaburzenia językowe. 18 dzieci odbyło sesje słuchowe Tomatisa, a 8 wyznaczono do grupy kontrolnej. Rezultaty wykazują postęp w grupie Tomatisa w następujących dziedzinach: komunikacja, otwarcie słuchowe i zdolność do odtwarzania dźwięków.
źródło: http://www.tomatis.com

 • Dysleksja
   

Brickwall House Institute (East Sussex, Anglia) przebadał 47 przypadków dzieci dyslektycznych mających problemy z czytaniem w wieku 4/5 lat. 24 z tych dzieci odbyło seansy słuchowe Tomatisa. Pozostałe 23 dzieci zostało wyznaczonych do grupy kontrolnej. Rezultat wykazał dużą różnicą na korzyść grupy Tomatisa w zdolności czytania i wyrażania się.
źródło: http://www.tomatis.com

Zadzwoń i sprawdź
jak działa trening słuchowy.